New York-Day 5

An important message.

An old Christmas Card.

Paper bag art.

“The mom from The Exorcist could totally wear this”


Word!

Tony Little where did you go?

Retired soldier boys.

0

,

One Response to New York-Day 5

  1. Emilia December 19, 2011 at 21:13 #

    Jag kastar mig in här varje dag för att försöka räkna ut var ni är. Etta vara med på Target training.

Leave a Reply