Loading posts...
  • Eyes eyes baby

    So tired this morning, think I´ll just sit here and watch you all day.

  • Fynda fin konst av illustratören Stina Persson

    Unika hem är ju det alla vill ha just nu även om mycket unika ändå lätt blir likriktat ju! för det vi se mycket börjar vi också att gilla och förstå! Men…

  • Morning in the back yard

    It´was raining so hard last night. The thunder was rolling in and I couldn´t sleep. So I read #Girlboss and listened to the rain. It was so nice, finally some cool air…